Home » Tag Archives: gia sư cấp 1

Tag Archives: gia sư cấp 1

Một số đề xuất cải cách giáo dục bậc tiểu học

img_542380d22f9db

Nhà trường luôn cải tiến và áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, sử dụng thành thục các trang thiết bị dạy học đang ứng dụng thực tế nhằm chuẩn hoá chất lượng dạy và học và tạo sự hứng thú trong nghiên cứu cho học sinh. Gia sư dạy kèm tiểu học các lớp sau: Giáo viên ... Read More »